Také my pro hladký běh webu musíme používat cookies. Co je cookies a k čemu ho všichni potřebujeme si můžete přečíst tady.


Medicinální houba Agaricus blazei Murrill a leukémie
Výtah ze zprávy z university China Medical University v Taichungu na Taiwanu.

Další skvělé zprávy o neuvěřitelných zdravotních účincích medicinálních hub, které dokážou stimulovat imunitní systém. Nedávné vědecké studie prováděné na zvířatech ukazují, že medicinální houba Agaricus blazei Murrill nám může pomoci s leukémií.

Vědečtí pracovníci (Lin JG, Fan Mj a kol.) z čínské lékařské university China Medical University v Taichungu na Taiwanu podávali perorálně extrakt medicinální houby Agaricus blazei Murrill myším, které měly WEHI-3 leukémii. Hlavní pohnutkou pro tuto studii byl fakt, že medicinální houba Agaricus blazei Murrill vykazovala protinádorové účinky a stimulování imunitního systému.

Důležitým rysem tohoto typu leukémie je zvětšení sleziny a jater.

Medicinální houby Agaricus blazei Murrill podporují činnost přirozených zabíječů (NK buněk).


356752-25615-38Výsledky byly velmi slibné. Ve srovnání s kontrolní skupinou vykázaly T-buňky izolované ze sleziny myší, jimž byly podávány medicinální houby, zvýšené množení T- buněk. T- buňky, neboli T- lymfocyty, patří do skupiny bílých krvinek známých jako lymfocyty ahrají klíčovou roli v buněčné imunitě. Medicinální houba Agaricus Blazei Murill také snížila hmotnost sleziny a jater – čím větší dávka medicinální houby, tím větší snížení hmotnosti. Tato medicinální houba také podpořila pomocí makrofágů/monocytů přirozenou činnost NK buněk (přirozených zabíječů) a fagocytózu – a to různým způsobem v závislosti na dávce. Reakce NK buněk vůči virem napadeným buňkám a při tvorbě nádoru je poměrně rychlá: nastává přibližně 3 dny po infekci.

Tým vědeckých pracovníků dospěl k opatrnému závěru, že tekutý extrakt medicinální houby Agaricus blazei Murrill má tendenci podporovat stimulaci bílých krvinek a řídit imunitní reakci myší s leukémií.

Trpíte-li leukémií, měli byste okamžitě začít užívat extrakt z medicinální houby Agaricus blazei Murrill? Možná ano, možná ne! Přestože existuje velké množství vědeckých důkazů, že medicinální houby a jejich klíčová složka betaglukan pomáhají lidem v boji proti rakovině a umožňují jim stimulovat svůj imunitní systém, měli byste vždy užívání konzultovat se svým lékařem. Někteří lidé jsou totiž na houby alergičtí. Pokud jste tedy houby nikdy předtím neužívali, musíte nejprve zjistit, nejste-li alergičtí.

MycoMedica nabízí Agaricus blazei Murrill ve formě extraktu, který je 20x silnější než prášek ze sušeného Agaricu.

Pokud si objednáte potravinové doplňky přímo z Brazílie či Taiwanu, může se stát, že vám budou celním úřadem zabaveny. 


Zdroje:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22637937

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_killer_cell

Medicinal Mushroom Information Center

Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem.